ไวน์แดง ทำอย่างไร?

ผู้ผลิตไวน์ที่ผลิตไวน์แดงจะหมักเนื้อและเปลือกเข้าด้วยกัน ตรงกันข้ามกับองุ่นไวน์ขาวที่ถูกบดเพื่อสกัดน้ำผลไม้ แทนนินและสีตลอดจนรสชาติของไวน์ถูกพรากไปจากเปลือก เพื่อให้ของเหลวอยู่ใกล้กับเปลือก ผู้ผลิตไวน์จะต้อง "เจาะ" หรือกดบนฝาหลายๆ ครั้งตลอดทั้งวันการหมักผู้ผลิตไวน์ใส่องุ่นที่บดแล้วลงในถังซึ่งเป็นที่ที่ยีสต์จะใช้น้ำตาลเพื่อเปลี่ยนองุ่นให้เป็นแอลกอฮอล์ ไวน์แดงจะถูกหมักโดยเอาเปลือกที่เหลือไว้ สิ่งนี้จะเพิ่มสี รสชาติ และเนื้อสัมผัสให้กับผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ต้องเป็นชื่อที่ตั้งให้กับน้ำผลไม้ชนิดนี้โดยเฉพาะในระหว่างขั้นตอนนี้ ในขณะที่การหมักดำเนินต่อไป ชั้นของของแข็ง (เรียกว่าฝา) จะพัฒนาขึ้นที่ด้านบนของของเหลว ฝาปิดจะละลายลงในสิ่งที่ต้องเมื่อคุณผสมสิ่งที่ต้อง (เรียกว่าการเจาะและการปั๊ม) กำลังผสม น้ำผลไม้อาจดูดซับกลิ่นและรสชาติของผิวหนังโดยการสัมผัสผิวหนังไวน์บางชนิดจะสุกในภายหลังโดยการบ่มในถังไม้โอ๊คขนาดใหญ่หรือถังไม้โอ๊คที่คงอยู่เป็นเวลาหลายเดือนหรือสองสามปี ขั้นตอนนี้จะเพิ่มความซับซ้อนและความเข้มข้นให้กับไวน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับคอนกรีตหรือไม้ที่ใช้ในการบ่มไวน์ สำหรับไวน์ชั้นยอด ผู้ผลิตไวน์หลายรายผสมถังและถังหลายใบเข้าด้วยกัน ความเป็นกรดของไวน์แดงจะลดลงตามกระบวนการสุกเช่นกันกด ไปทางขวาต่างจากไวน์ขาวซึ่งมักจะหมักก่อนการบีบ ไวน์แดงจะได้ประโยชน์จากการที่น้ำของมันสัมผัสกับผิวหนังอย่างใกล้ชิด การหมักเป็นกระบวนการที่ทำให้สามารถสกัดรสชาติ เนื้อสัมผัส…