เรื่องควรรู้ เมื่อสร้างบ้านอยู่เอง เมื่อเรื่องในฝันจะถูกทำให้เป็นจริง

เรื่องควรรู้
เรื่องควรรู้

เรื่องควรรู้ เมื่อสร้างบ้านอยู่เอง เมื่อเรื่องในฝันจะถูกทำให้เป็นจริง ควรรู้สำหรับการสร้างบ้านด้วยตัวเองที่เจ้าของบ้านมือใหม่ไม่ควรมองข้าม ก่อนตัดสินใจสร้างบ้านเจ้าของบ้านควรเตรียมพร้อมในเรื่องต่างๆ เพื่อให้เห็นภาพรวมของบ้านทั้งหลังก่อนการดำเนินการ และก่อนสายเกินแก้ จะช่วยให้ได้บ้านแบบที่อยากได้ การก่อสร้างเป็นไปอย่างราบรื่น เสร็จลุล่วงตามเวลาที่วางแผนไว้ และต่อไปนี้คือ 10 เรื่องควรรู้สำหรับการสร้างบ้านด้วยตัวเองที่เจ้าของบ้านมือใหม่ไม่ควรมองข้าม

1. สำรวจทำเลที่ตั้งหรือที่ดินสำหรับปลูกสร้าง

พื้นที่ปลูกสร้างถือเป็นปัจจัยสำคัญอันดับต้นๆ ของการสร้างบ้าน ผู้ปลูกสร้างบ้านเองควรคำนึงถึงความสะดวกสบายที่พื้นที่นั้นจะเอื้อประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้มากที่สุด เช่น การเดินทางจากบ้านไปที่ทำงาน ไปสถานที่สำคัญต่างๆ การเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ และความปลอดภัยของย่านที่อยู่อาศัย รวมถึงเส้นทางเข้าออกบ้านซึ่งทางที่ดีควรมีมากกว่า 1 เส้นทาง

2. ทิศทางแดด ลม การวางแปลนบ้าน

การวางทิศทางแสงแดด ลม ตำแหน่งแปลนบ้านที่ดี จะช่วยให้การอยู่อาศัยนั้นสะดวกสบาย ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยทิศทางแสงแดดจะวิ่งเป็นแนวตะวันออกไปทางทิศใต้แล้วสิ้นสุดที่ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับห้องที่สมาชิกในบ้านไม่ได้ใช้เวลาอยู่นานนัก หรือห้องที่ต้องการแสงแดดเพื่อลดความชื้น เช่น ห้องครัว ห้องน้ำ พื้นที่ซักล้าง ส่วนทิศเหนือเป็นมุมที่ไม่ถูกรบกวนจากแสงแดดมากสามารถวางตำแหน่งให้เป็นห้องนอน และห้องนั่งเล่นได้ ในเรื่องของทิศทางลม บ้านที่ดีควรหันด้านยาวของตัวบ้านเข้าหาลมเพื่อเพิ่มพื้นที่การรับลมธรรมชาติเข้าบ้าน ช่วยระบายความร้านภายใน และลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศ

3. จำนวนสมาชิกผู้พักอาศัย และความต้องการพื้นฐาน

จำนวนสมาชิกและความต้องการของผู้อยู่อาศัย มีผลต่อการออกแบบบ้าน จำนวนชั้น การจัดสรรพื้นที่ใช้สอย และการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง โดยความต้องการนั้นควรมองทั้งความต้องการส่วนตัวของสมาชิกแต่ละคน ความต้องการโดยรวมเรื่องสไตล์บ้านและแนวคิดเรื่องบ้านที่ต้องการ เช่น บ้านประหยัดพลังงาน บ้านเพื่อผู้สูงอายุ บ้านสำหรับครอบครัวใหญ่ เพื่อการสร้างบ้านในฝันนั้นตอบโจทย์ทุกความต้องการ

4. ขนาดพื้นที่ใช้สอย

พื้นที่ใช้สอยมีผลต่อการตัดสินใจเลือกแบบบ้าน ควรดูรูปแบบและความสัมพันธ์ของห้องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก ห้องครัว ให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ ความต้องการของสมาชิกในบ้าน เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการพักอาศัยและการใช้งานได้มากที่สุด

5. งบประมาณสำหรับการสร้างบ้าน

งบประมาณคือปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจสร้างบ้าน การตั้งงบประมาณไว้อย่างรอบคอบและรัดกุมจะช่วยให้ได้บ้านที่ตอบโจทย์มากที่สุด และไม่เกิดปัญหางบบานปลายภายหลัง ทำให้เจ้าของบ้านมีคำตอบที่ชัดเจนและง่ายต่อการตัดสินใจสร้างบ้าน การเลือกแบบ วิธีการสร้าง ขนาดพื้นที่ รวมถึงการใช้จ่ายเพื่องานตกแต่งภายใน เฟอร์นิเจอร์ สิ่งก่อสร้างหรือสิ่งอำนวยความสะดวกรอบบริเวณบ้าน และพื้นที่สวนด้วย

6. ช่วงเวลาและขั้นตอนของการสร้างบ้าน

การกำหนดระยะเวลาของการสร้างบ้าน จะช่วยให้สามารถวางแผนล่วงหน้าในงานก่อสร้างขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ไร้ปัญหาระหว่างงาน เพราะหากระยะเวลาก่อสร้างยืดเยื้อ ช่วงเวลาการทำงานไม่เป็นระบบ ไม่รู้ขอบเขตงานที่แน่นอน อาจมีปัจจัยอื่นที่ก่อให้เกิดปัญหาลากยาวไม่สิ้นสุดตามมา เช่น ฤดูกาลทำให้บางขั้นตอนของงานสร้างใช้เวลามากกว่าปกติ การดำเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบ้านไม่รองรับขั้นตอนการดำเนินงาน รวมถึงการเตรียมงบประมาณสำหรับจ่ายในขั้นตอนต่างๆ สะดุด

7. ทำความเข้าใจแบบบ้านที่ต้องการ

เจ้าของบ้านส่วนใหญ่มีประสบการณ์การสร้างบ้านอยู่เองครั้งแรก แต่เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักในการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง งบประมาณ หรือปัญหาจิปาถะที่อาจเกิดขึ้นระหว่างงานก่อสร้าง ดังนั้นเพื่อให้ความต้องการที่จะสื่อสารกับสถาปนิก วิศวกร หรือคนทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ได้ความเข้าใจตรงกัน เจ้าของบ้านควรให้เวลาศึกษา ทำความเข้าใจแบบบ้านที่ต้องการ เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ระหว่างการพูดคุยวางแผน ทำให้เกิดความราบรื่นมากขึ้น

8. การขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน

เอกสารขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน สามารถดำเนินการต่อสำนักงานเขตท้องถิ่นในพื้นที่ที่กำลังจะสร้างบ้านได้ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการสร้างบ้านที่ถูกต้อง มีมาตรฐาน ไม่สร้างผลกระทบต่อผู้อื่น โดยเอกสารที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

• เอกสารคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร (ข.1)

• แบบแปลนแผนผัง

• หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบ สถาปนิก วิศวกร พร้อมสำเนาใบอนุญาต

• สำเนาโฉนดที่ดินที่จะก่อสร้าง

• สำเนาบัตรประชาชน หรือทะเบียนบ้านเจ้าของอาคาร

9. เลือกใช้มืออาชีพอย่างบริษัทรับสร้างบ้าน

บ้านที่ตอบโจทย์ งบไม่บานปลาย และสร้างบ้านแล้วได้บ้านอย่างที่ใจหวังนั้น บริษัทรับสร้างบ้านยังคงเป็นทางเลือกครองใจคนสร้างบ้าน โดยก่อนตัดสินใจเลือกบริษัทรับสร้างบ้าน ควรทำความรู้จักแต่ละบริษัท เปรียบเทียบผลงาน ความน่าเชื่อถือ บริการก่อนและหลังสร้างบ้านเสร็จ การดูแลรักษา การตรวจสอบข้อบกพร่องการรับประกันโครงสร้างหลังสร้างบ้าน ใบอนุญาตการดำเนินงานและมาตรฐานของบริษัท รวมถึงเครือข่ายบริษัทวัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานก่อสร้าง โดยควรใช้เวลาพิจารณาอย่างค่อยเป็นค่อยไป และรอบคอบมากที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดข้อยุ่งยากตามมาในภายหลัง

10. เยี่ยมชมงาน รับสร้างบ้าน FOCUS 2020

มหกรรมเปิดโลกงานสร้างบ้านที่เจ้าของบ้านไม่ควรพลาด เพราะนอกจากจะได้พบกับแบบบ้านกว่า 1,000 แบบ จากบริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำแล้ว ยังได้อัพเดตข่าวสารที่ครอบคลุมทุกเรื่องการสร้างบ้าน แบบบ้านใหม่ๆ นวัตกรรมงานสร้างบ้าน รวมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และไขข้อสงสัยต่างๆ กับสถาปนิกมืออาชีพได้อีกด้วย ออกแบบบ้าน

House design elements A house for the general middle class

House design
House design

House design elements A house for the general middle class 50-150 square wa, often as housing that does not have quality

For example, kitchen, storage, garage, hot and uncomfortable. The house should be built for the happiness of the residents’ convention. And being human is to live together happily. Get in touch with nature And was in a good environment

1. The organization of the area is proportional.

Organizing the space within the home in proportion can reduce problems within the home, for example: Watching TV, listening to music, doing homework, sleeping, cooking, eating, socializing or saving energy when using air conditioning Or prevent disturbing sounds and smells Or prevent mosquitoes, areas that should be separated

2.Natural light

All areas are exposed to natural light to create a comfortable atmosphere. And reduce annoying and uneconomical lights off – on

Natural light should come from the upper part of the room for good diffusion and less glare, so the ceiling color should be a bright shade. If the color is too bright, it will be bright. Therefore should be slightly darker

3. Ventilation

Ventilation principle It should be performed as follows.

Gardening around the house By using a tree that has grown well Because of the cold from the trees In addition to being caused by the shade And evaporation of the water It is also caused by absorbing sunlight energy for photosynthesis.

Provide moderate ventilation around the house. So as not to be damp

If there is a well, prevent the evaporated water from entering the house.

Use ventilation With the lifting force of hot air And use transverse ventilation The high room will help to ventilate. And separate the hot air layer on top

Let the bathroom and kitchen stick outside the house. Bathroom doors use solid doors To prevent moisture entering the house

Using a fan to help, it’s already comfortable.

4. Air conditioning

Young generation Born in a hospital using car air conditioning Buildings and places are also air-conditioned. Which is why the house Especially the bedroom Which is the room where people spend the most time Use air conditioning most of the time.

Bedroom must therefore be designed in a cool room condition. Is that it has good heat insulation Therefore will use a small air conditioner Then so as not to waste power

The position of the cooler must not be disturbed and heat will not be returned to the chiller section. Must not blow onto the body to distribute the air well And easy to clean

At present, it is often used for bedroom air conditioners. Therefore, the bedroom must be designed to be well insulated against heat and moisture. So that the size of the air conditioner is small And cooling load during the day And at night is almost the same

5. Sound protection

Noise often comes from

Noise from the side of the house and from the street

In-house activities

Cooling machine

toilet

Therefore, the sound should be protected as follows

Use a window that is not directly exposed to outside noise.

Divide the area of ​​use in proportion

Partition the room wall, especially the bedroom with gypsum wall, using two separate beams and a space in the middle.

Set the cooler Does not let the noise of my own home And someone else’s house

Baffle bathroom wall, floor, ceiling And use a solid door

Characteristics of interior walls between bedrooms to prevent sound

6. Key room

Don’t forget to prepare these rooms.

Storage room

Cleaning room

Garbage room in front of the house

Covered garage ออกแบบบ้าน

3 things to know before designing a home 3 Things to Prepare

3 things
3 things

3 things to know before designing a home 3 Things to Prepare Before Hiring an Architect This 3-step talks about things

1. Activities (A.)

The activities here talk about The need for usable space, or in other words, is the activity that you want to happen within the building that you want to design. It is something that is essential to the design of an architect. If it is a residential building There will be general basic space requirements and special requirements such as

Common basic space requirements It is an activity that arises from the basic use of the residence.

– living room – rest – kitchen – eating – sleeping – shower – storage

Special space requirements Is a special event Where personal preferences arise Or the specific activity of the owner

– Stargazing area – Playroom – Bicycle storage – Collection display – Movie room

Commercial building This type of building will be used for business purposes. In which each business will be specific

That vary in each activity By introducing the business owner Summary of activities used in carrying out activities according to the business structure as follows:

Basic activities

– Payment section – Manufacturing – Office – Storage – etc.

Activities to meet customers

– Sitting area (number of tables or rooms to accommodate the service) – Sitting area and welcoming customers for special events

– Space to differentiate customers according to products and services – Photography area and more

In the formulation part Commercial building activities are quite high in line with business planning. May have to attend a meeting with the business planning department.

And marketing in the venture to understand the design of the area

 

 

2.Budget (B.)

The budget is another part that is not mentioned. Because it is the main driving part of the project This includes the scope of the entire project. Budget mentions From the first stage of design Will make an architect Able to control the budget Recommend suitable materials Including decoration The size of the area that is more suitable for the project owner is easier. It can also Estimate the cost of professional services. And the edge of the architect’s work is easier as well

Initial Project Cost Estimation Can think in a variety of ways In the way that will be introduced, it is easy to understand and operate. Would like to divide it into 2 ways:

1. Think from the budget to the area.

By default, may be budgeted. That need to be used in the construction of the project before Then the budget is converted into area by dividing the construction price per square meter. So that the boundaries of the volume of area come up

Like the construction budget 2,000,000.- baht set divided by

Construction price per sq m. 16,000.- baht (according to the material price at that time)

The area that can be constructed according to the budget is 125 square meters.

Architect professional fee 7.5% of the budget 150,000.-

Total 2,150,000.- baht, building construction is 125 sq m.

2. Think from the area to the budget.

It starts from thinking about the usable area of ​​the project. First, and then multiply it by the construction price per square meter. In order to get the budget for the construction

For example, the required area is 300 square meters. Set multiplied by

Construction price per sq m. 16,000.- baht (according to the material price at that time)

Construction budget 4,800,000.- Baht

Architect professional fee 7.5% of the budget 360,000.-

Total 5,160,000.- baht, construction can be building 300 sq m.

However, when obtaining the preliminary area, the budget and the desired area should be taken. Consult with the architect again

To get the budget per square meter of construction that is most cost-effective.

*** Construction price per sq m. Is just an estimate price. Have to be modified According to the layout of the area, such as the balcony and the parking lot, it will be cheaper per square meter. Including being able to modify according to the material pattern In the scope from 10,000.- baht to 50,000.- baht or more per sqm., Depending on construction materials and details of the design.

 

 

3.Copy (C.)

Copies of documents and files related to the project area, usually the owner will have some documents prepared to give to the architect. In addition to making it easier for architects to understand the project It also makes the project faster to work. By what must be prepared for the work of an architect It consists of documents and files as follows

1. Copy of land node

2. The rail document is measured as a document or a .dwg file (if applicable).

3.Photos of the preliminary project

4.Case study or a picture of the area of ​​the desired activity pattern in the area

5. A copy of the ID card of the project owner

* Used to engage architects contracting

6. Project timing plan

7. Project budget plan

There are many projects that do not provide architects with preliminary information, causing their implementation to stall. Due to the change and the wait Summarized in all three topics above. Causing the project to be postponed Some projects even have to be canceled. Because there is no preparation above Therefore preparation “3 things to prepare before hiring an architect” are necessary for

Work on a lot of projects ออกแบบบ้าน

Home design principles Things to know, you should know before

Home design
Home design

Home design principles Things to know, you should know before making a decision to build. Home design principles It is very important before each house is built. And hiring a contractor to build a house just that But it is necessary to have a good and thoughtful home design before starting construction. To get a house that meets the needs and suits the homeowner Whether it is in terms of budget Calculation of materials that will be used for construction. The time required for each stage of construction Until in order to get the style of the house that you like And meets taste Each owner of the house As for the design of the house, if the homeowners do not want a very complex house structure, they can design the house by themselves. But if it is a complex house or a lot of system work, it is best to hire an expert or architect to design it to take care of it. Only the owner of the house told the need that he wanted to get a house style The architect will proceed for And for the principles that are adopted in the design of the house, the following principles must be taken into account.

1. Principles of home design determines the style. The starting point for the design of the house, choosing the style of the house is to define the target areas in order to make the dreams more clear. By looking at the house designs on various websites or when you go where and find the one you like, take a picture and keep it in case you can use it as a design guideline or try to apply it to your dream home. There are many styles of houses to choose from, such as: Thai Applied, Vintage, Loft, Minimal, Tropical. Little by little In order to become your own style However, the design to get the style you like must take into account the location. And communities living around for use in consideration to be included

2. Design principles determine the size.

Which is the size of the usable space of each room down How many meters in width and length are required? Determining the area of ​​use of each room will help to analyze the total usable area. This analysis will make the design clearer. It also helps to know how many floors should be built to be appropriate. In the event that there is land ready for construction, it is necessary to design it in accordance with the existing land. But if you have not bought the land Determining the scope of the usable area Will help you find and buy land according to the size you want It can also be used as a reference for a construction budget estimate.

3. Designed by determining wind position and direction.

Good house design in addition to beauty Another thing is the design in harmony with nature. In order to properly live in the house Therefore, it is important to think about the direction of sunlight and the direction of the wind.As a natural principle, sunlight shines a lot in the west and south, so rooms that need a lot of light or rooms that need to dehumidify should be designed to face that direction, such as bathrooms, kitchens, rooms. Wash, etc. For rooms that need a sufficient amount of light, suitable such as bedroom, living room, study room, movie room, because these rooms, if there is too much light, will heat the room as well. The design advantages with this principle also save energy. Because if the house has enough light, it is not necessary to turn on the lights during the day.

4. Positioning of the air conditioner

As you know, with the climate, our country is tropical. Therefore it is inevitable to have to install the air conditioner Especially during the night time residents want to stay cool when they sleep. Therefore, the bedroom design must take into account the angle in which the air conditioner can be placed. Also, the heat exchanger’s position must not be disturbed and heat is not drawn back. Or will add additional insulation Helps to make the room more cool

5.Designed for sound proof

In this case, it means both the noise from inside the house and outside the house, such as from the road in front of the house, noise from the house Therefore, soundproofing should be designed from various places such as soundproof windows design, the use of space divisions, the installation of sound insulation, the construction of double walls. Or the use of solid doors, etc.

6. Design your home with the future in mind.

When designing a house, careful consideration is required. And looking forward to the future Because in addition to thinking about the comfort of everyone in the house It is also important to think that if a family member has young children or an elderly person living with it. Should choose to build a room or use a house structure that looks safe. Avoid having a level ground to avoid the risk of accidents. And should add a bedroom downstairs for the convenience of the family And do not forget to allow the structure in the event that there may be an extension of the living space within the house. If you need to have new members added ออกแบบบ้าน

Good home features This question for some people may be answered quickly.

Good home
Good home

Good home features This question for some people may be answered quickly. It is hardly imagined that a good home should be a big house – in fact, the answer to that would be somewhat correct for some angles or for others, but it might not always be correct for all. people Because a large house would have problems with maintenance as usual A home that is too luxurious may not suit some people’s tastes. Even worse, it may also be a temptation to the thieves as well.

 

The house is expensive. It may be caused by the seller. Or a contractor looking for a high profit Rather than getting a good house for a good price, it is possible as well. If so, what should be a good house? What kind of house can be called a house that is good for everyone regardless of the changing of the times? Let’s consider The features of the house that I think would be good for everyone. Then try asking yourself if you agree with these things. A good home must consist of At least four basic features are as follows.

1. Be beautiful.

2. Strong stability

3. Providing good usability

4.Easy maintenance

 

 

From these 4 characteristics It can be seen that a good home should at least look consistent with The basic need of common people is to be able to provide happiness. And comfort to residents regardless of size, luxury or price, because they cannot be guaranteed to bring happiness. And satisfaction for the residents always And for these four characteristics of a good home to be realized, it must start from the process of building a quality house and how to be able to build a quality house in order to get a good home according to the side attributes. Early possible Let’s consider the important elements that will affect the quality of the home in the next section. ออกแบบบ้าน

How to design a good and effective home? What to consider Whoever

How
How

How to design a good and effective home? What to consider Whoever wants to know, come and see the design of your own house to be perfect without a professional need. For someone with no home design experience and house plans, this is very difficult. Because besides having to take into account the beauty and functionality Also need to consider the cost that is bothersome. So for people who are going to design their own home and are looking for inspiration. Today, Jaruk.com brings together effective home design tips. Guaranteed to help make difficult matters easier. Plus, you definitely need to get a beautiful house that you want.

 

1. Choose a type of residence suitable for members.

 

Not every family needs a big house. And it’s not that every family is suitable for a small home. Therefore, the most important thing before designing a house is to choose a type of residence that is suitable for the number of family members such as single-detached houses, townhouses or condos. How much space should be suitable for everyone’s lifestyle? In order to further calculate how many bedrooms in our residence should be How much toilets And which parts are added

 

2. Make layouts a priority.

 

After selecting the type of residence Should pay attention to the house plan before decorating. Because even though the house is beautiful But if it does not meet the needs of daily use, it is useless. So anyone who is going to design a house Should complete the design of the house plan first. By considering how to position each room Between common areas and private spaces Can be next to each other or separate people from different zones to better lane To prevent noise Or the living room, dining room, kitchen, partition wall is good? Or better design in Open Plan

3. Decorate according to the space.

 

After choosing the desired house plan It’s the stage of decoration Which should be selected in accordance with the space, size and layout of the house, for example, if the house is relatively small. Should choose a modern style decoration. Because both the color scheme and the design in this style will help the interior look spacious, bright, airy atmosphere. More than a traditional style or a traditional home. That often use a partition wall to divide the space Which will make the house that is already small even narrower

 

4. Consider the advantages – disadvantages of each point.

 

When you get a house that you like Do not act immediately Consider the advantages and disadvantages of each point once, for example, if you like large windows because you want the house to be bright and see the outside view. Do not forget to see if it matches the sun or not When is the sun Otherwise it will heat up the house. May have to install an awning or change the heat proof curtains

5. Make a clear budget.

 

Another problem of decorating the house that many people tend to face is Buying things into the house is pleasurable too much. Because I want everything The more you find, the more you find what you want. Therefore, you should set a clear budget and try to control it within the specified limit. Prevent the budget from escalating or overloading a little, but not too much. More importantly, do not forget to keep an account. To know what to spend on And can reduce where to save more

 

6. Ask for opinions from knowledgeable persons

 

This is to reduce the problems that will come later. Should consult or ask for opinions from people in the design industry. It could be an experienced acquaintance or an expert like Architect or additional interior as well. Because they have in-depth knowledge Able to provide advice in all aspects Including adjustments and bug fixes to make the house more suitable and livable for us

 

7. Trust your intuition.

 

Because home design cannot be wrong, there is no right, so the most important thing is suitability and needs. In addition to the aforementioned design methods There is no need to follow exactly everything, some may look a little out of the box. But if you consider that it is what we like and it fits with the nature of daily life. Trust your intuition and act on your own home, or simply say that if you feel right, yes, no need to be based on anyone. According to the textbook of cultivating

 

Home design has many factors involved. Therefore, in addition to the beautiful decoration as you like Do not forget to take into account the number of members in the house. The daily life of each person Including various comforts as well in order to make the house a truly livable home And will not have to follow the correction later  ออกแบบบ้าน

What information are prepared? In the design of the house Home design

What information
What information

What information are prepared? In the design of the house Home design is one of the steps of home construction. Able to build a house as we want. Designing a house is one of the steps in building a house. Which if we have a house that we will be able to build a house in the way that we want But if there is no house, then we cannot build that house itself. Which if we do not have a pattern, we have to use the service To find a house that you like to make a home for us Which in order to design a house, we should use the following information

 

Budget

Of course, “budget” is important, we have to know the budget for our building and the budget we have to build the house. We will get to know the materials and equipment that we will need to use in building a house roughly what we will get.

 

land

Obviously, to “build a house”, the most necessary thing that, as well as the budget, is the land. We will have the correct home design.

 

Number of members in the house

The number of members in the house will also determine the “house” if we have a lot of members. The design also needs to have multiple rooms to accommodate everyone with bedrooms, or if there are elderly people, the house design will focus on one-story houses instead.

 

Home type

When we know the land size, then it is in the “house type” where we should focus on the convenience of use. And the number of members If there are elderly people inside the house, building a two-story house might not be a good idea. And this is just a small piece of information used in home design from home design services only. There are many other steps we need to take. Because there are still a lot of things that we need to do before planting that house ออกแบบบ้าน

Baanlaesuan ชอบแต่งบ้านจะต้องดูเว็บเหล่านี้ได้เพลินๆ เกินชั่วโมงแน่ๆ

Baanlaesuan
Baanlaesuan

Baanlaesuan ชอบแต่งบ้านจะต้องดูเว็บเหล่านี้ได้เพลินๆ เกินชั่วโมงแน่ๆ มีความหลากหลายของเนื้อหามากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยซ้ำ บ้านและสวน จากนิตยสารที่อยู่คู่วงการบ้านและการออกแบบของไทยมาช้านาน พอเข้าสู่ยุคดิจิทัล บ้านและสวนก็ได้มีเว็บไซต์ที่คอยลงเนื้อหาสาระความรู้เกี่ยวกับบ้าน การออกแบบตกแต่งที่อยู่อาศัย และที่ขาดไม่ได้ก็คงจะเป็นการออกแบบตกแต่งสวน ซึ่งต้องยอมรับว่า สื่อออนไลน์เป็นช่องทางที่สะดวก ด้วยความง่ายและรวดเร็ว ก็เอื้อให้เกิด Content ที่น่าสนใจ บาง Content ก็เป็นเนื้อหาที่สรุปให้สั้น กระชับ แต่มีประโยชน์ หากลองเข้าไปดูจะเห็นว่า มีเรื่องที่บ้านและสวนต้องการจะเล่า ในหลายๆ มุม หลายๆ เกร็ดความรู้คู่การตกแต่งบ้าน ที่ยังคงน่าสนใจ และมีความหลากหลายของเนื้อหามากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยซ้ำ ออกแบบบ้าน

App สร้างแปลนบ้านง่าย ๆ ด้วยตัวคุณเอง เชื่อว่าใครหลายคนในยุคสมัยนี้

App สร้างแปลนบ้านง่าย ๆ
App สร้างแปลนบ้านง่าย ๆ

App สร้างแปลนบ้านง่าย ๆ ด้วยตัวคุณเอง เชื่อว่าใครหลายคนในยุคสมัยนี้ ต่างก็มีความคิดที่อยากจะสร้างบ้านในราคาที่แสนประหยัดและมีประสิทธิภาพ

Planner 5D  เป็นแอปฯ ออกแบบแปลนบ้านที่ผู้ไม่เคยใช้มาก่อนก็ทำได้ เพราะใช้งานง่าย มีให้วาดทั้งแบบ 2D และ 3D เหมือนกับแอปฯ Home Design 3D รวมถึงยังสามารถชมแบบบ้านที่เสร็จแล้วแบบเสมือนจริงได้ด้วย ยิ่งไปกว่านั้น แอปฯ นี้ยังมีฟังก์ชันให้เราจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ และไอเทมต่าง ๆ ได้ตามต้องการ เพื่อเป็นการทดลองแต่งบ้าน ส่วนอีกจุดเด่นที่น่าสนใจก็คือแอปฯ รองรับระบบ Chromecast ทำให้ฉายบนจอขนาดใหญ่ได้โดยไม่ต้อง Export แถมยังสามารถเซฟลงคลาวด์ต่าง ๆ ได้ตามใจชอบเลย ออกแบบบ้าน

Free home design website by myself, carefully planning the décor

Free home
Free home

เว็บไซต์ ออกแบบบ้านฟรี ด้วยตัวเอง วางแผนการตกแต่งอย่างถี่ถ้วนและคนที่ลงมือทำกันทันที ชัดเจนมากพอ ถือว่าครบเครื่องพอสมควร  AutoDesk Homestyler อีกหนึ่งเว็บไซต์ที่ให้บริการออกแบบฟรีผ่านเว็บไซต์ www.homestyler.com โดย Homestyler จะแตกต่างจากเว็บไซต์อื่นตรงที่ เน้นไปที่การตกแต่งภายในเป็นพิเศษ สามารถเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่หลากหลายกว่า อีกทั้งเฟอร์นิเจอร์ที่เอามาให้ใช้ในโปรแกรม ยังเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีการวางขายจริงเสียอีก เมื่อตกแต่งสร็จก็สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายของเฟอร์นิเจอร์ออกมาได้ด้วย เหมาะสำหรับผู้ที่อยากลองตกแต่งคอนโดหรือภายในบ้านด้วยตนเองก่อนที่จะไปเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์มาใช้จริง อีกทั้งสามารถแปลงงานออกแบบที่เราทำในเว็บไซต์ออกมาเป็นไฟล์ dwg (ไฟล์งานโปรแกรม autoCAD) ที่สามารถนำไปคุยต่อกับผู้รับเหมาหรือสถาปนิกได้เลยทันที และมีการบอกขนาดพื้นที่ใช้สอยภายในให้อีกด้วย ออกแบบบ้าน