เริ่มจากการกำหนด แนวทาง การวางแผนการตลาด (Digital Marketing Planning)

การวางแผนการตลาด (Digital Marketing Planning)
เริ่มจากการกำหนด แนวทาง ในการสื่อสารทั้งภาพ และข้อความ รวมถึงการวิเคราะห์คู่แข่ง เปรียบเทียบโอกาสและช่องทางการตลาดในโลกออนไลน์ทั้งหมด

กำหนดกลยุทธ์ (Digital Strategy)
สำหรับการทำ Digital Marketing ทั้งหมด กำหนด Key Communicate พร้อมรายละเอียดแยกตามสื่อ โดยแยกตาม Marketing Stages ให้สัมพันธ์กับ Customer Journey โดยรวมไปถึงขั้นตอนการพัฒนาไปในแต่ละ Stage ของลูกค้า

การตั้งเป้าหมาย (Goal) การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และสัมพันธ์กับสิ่งที่ดำเนินการ เพื่อตอบโจทย์ได้ถูกต้อง ช่วยให้ธุรกิจของคุณบรรลุผลอย่างเต็มประสิทธิภาพ หรือก็คือการทำ SMART Goal นั้นเอง

การกำหนดตัวชี้วัด (KPI) เพื่อใช้วัดผลและประเมินผลการทำงาน และง่ายต่อการปรับปรุงพัฒนาต่อๆ ไป อันนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องกำหนดรายละเอียด เพื่อชี้วัดความสำเร็จของสิ่งที่ทำแต่ละส่วน โดยจะเกี่ยวข้องกับ Metrics หลายๆ ตัวและต้องพิจารณาถึง Benchmarks ด้วย

การปรังปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement ) คือหัวใจสำคัญของการทำการตลาดแบบดิจิทัลเพราะด้วยเครื่องมือทางการตลาดที่วัดค่าได้ เราจึงสามาถปรับแต่งค่าต่างๆ ที่ออกมาแต่ละช่วงของ Campaign เพื่อให้ได้ผลที่ดีขึ้น ประหยัดและคุ้มค่าต่อการลงทุน หรือเกิด ROI ที่ดีขึ้น”

สนับสนุนโดย blackcatagency

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post การตลาดออนไลน์ ช่วย SME มียอดขายเพิ่ม ธุรกิจเติบโตขึ้นได้อย่างไร ?
Next post Ken Jeong – You Complete Me, Ho In his first-ever