อยากเป็นนักสืบเรียนอะไรดี

อยากเป็นนักสืบเรียนอะไรดี หน้าที่นักสืบมีอะไรบ้าง

อยากเป็นนักสืบเรียนอะไรดี
อยากเป็นนักสืบเรียนอะไรดี

อยากเป็นนักสืบเรียนอะไรดี หน้าที่นักสืบมีอะไรบ้าง ทักษะความรู้ของการเป็นนักสืบคนที่สนใจอยากเป็นนักสืบ ลองดูข้อมูลคณะ หลักสูตร และมหาวิทยาลัย

หน้าที่นักสืบมีอะไรบ้าง
1. ค้นหาฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ บันทึกสาธารณะ ภาษี เอกสารทางกฎหมาย เพื่อสืบค้นข้อมูลของบุคคล หรือเหตุการณ์ที่ต้องสงสัย
2. สืบคดีความ เพื่อค้นหาผู้กระทำความผิด เช่น คดีฉ้อโกง คดีฆาตกรรม
3. ดำเนินการสืบสวน โดยรักษาความลับของผู้ว่าจ้าง
4. เปิดเผยการฉ้อโกง การทุจริต หรือการขโมยทรัพย์สิน
5. ตามหาคนหาย หรือคนหนีออกจากบ้าน โดยหาข้อมูลจากคนรอบข้างของบุคคลที่ตามหา หรือจากสถานที่ต่าง ๆ

การทำงานของนักสืบ

การทำงานของนักสืบงานของนักสืบ ถ้าจะขอแบ่งประเภทของงานให้ทางลุกค้าเข้าใจง่ายๆ ก็แบ่งได้ 2 ประเภท คือ งานสืบด้านข้อมูล และงานภาคสนาม งานสืบข้อมูลก็คือ งานสืบค้นหาข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ต้องการให้สืบ เช่น ข้อมูลประวัติส่วนตัว , ครอบครัว , ทรัพย์สิน , สถานะทางการเงิน หรือข้อมูลทางเชิงลึกนอกเหนือจากที่กล่าวมา ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับทางลูกค้าว่า ต้องการอยากทราบอะไรบ้าง ส่วนงานภาคสนาม ก็คือ งานที่ต้องลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเป็นหลักฐานเพื่อส่งมอบให้กับทางลูกค้า เช่นภาพถ่าย หรือ คลิปวีดีโอ ของบุคคลที่ต้องการให้สืบ

อยากเป็นนักสืบเอกชนในรัฐแคลิฟอร์เนียได้อย่างไร

1. รับวุฒิการศึกษาหรือประสบการณ์ที่จำเป็น

2. การยืนยันลายนิ้วมือในแคลิฟอร์เนีย

3. รวมหนังสือเดินทางคุณภาพ

4. กรอกและส่งแพ็คเก็ตใบสมัครของแคลิฟอร์เนียอย่างระมัดระวัง

5. ไปรับการตรวจสอบนักสืบเอกชนของแคลิฟอร์เนีย

6. ซื้อประกันสำหรับ บริษัท สืบสวนส่วนตัวของคุณ

 

นักสืบสามารถสืบอะไรได้บ้าง

1. สืบในเรื่องสืบชู้สาว หนึ่งในปัญหายอดฮิตของสังคมไทย การจะคาดคั้นโดยไม่มีหลักฐานนั้น ก็คงเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ที่ผู้กระทำผิดจะยอมรับด้วยตัวเอง เพราะฉะนั้นการจ้างนักสืบเพื่อให้ไปหาหลักฐาน จึงเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อใช้ในการฟ้องหย่า หรือรับรู้ความจริง การสืบแบบนี้มักใช้ระยะเวลาไม่นานนัก รวมทั้งราคาค่าจ้างก็ไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่

2. สืบในเรื่องคดีความ บางครั้งเมื่อมีคดีเกิดขึ้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเช่น ญาติ หรือคนรัก ก็ย่อมอยากจะทราบเรื่องราวรวมทั้งหาสาเหตุที่มาที่ไปอย่างแท้จริง จึงจำเป็นต้องจ้างนักสืบ เพื่อให้ไปหารายละเอียดว่าแท้จริงแล้ว เรื่องมันเป็นมาอย่างไรกันแน่ โดยการสืบแบบนี้ต้องใช้ระยะเวลานาน และมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

3. สืบในเรื่องหลักฐานของคดีต่างๆ การที่คุณจะไปฟ้องร้องใคร ถ้าไม่มีหลักฐานมาแสดง ศาลก็จะไม่ดำเนินการหรือไม่รับฟ้อง หรือถ้าคุณมีหลักฐานแต่ว่ายังไม่เพียงพอ ไม่มีน้ำหนักมากพอ ซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกได้ว่าเรื่องราวเป็นแบบนั้นจริงๆ ทำให้ต้องจ้างนักสืบเพื่อหาหลักฐานมาให้เพิ่มเติม โดยการสืบแบบนี้ใช้ระยะเวลานาน อีกทั้งยังต้องอาศัยความอดทนของทั้งนักสืบและผู้ว่าจ้างเป็นหลัก

 

ข้อมูลคณะ หลักสูตร และมหาวิทยาลัย

1. SCIENCE AND TECHNOLOGY หรือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะนี้มีการใช้วิทยาศาสตร์เข้ามามีส่วนร่วมกับการศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติ โดยใช้กระบวนการ วิธีการศึกษาค้นคว้า ที่ปฏิบัติได้โดยสังเกตการจากสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เช่น การศึกษาถึงปัญหา หรือสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากอะไร พยายามเก็บหลักฐานของสาเหตุปัญหา ดังนั้นแล้วคณะนี้จึงเป็นคณะที่ทำให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ถึงการสังเกต และฝึกการตั้งสมมติฐานมากขึ้น

2. คณะนิติศาสตร์ ( FACULTY OF LAW ) เป็นที่ทราบกันดีว่า คณะนิติศาสตร์ มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ทั้งนี้ยังมีการฝึกทักษะความรู้ควบคู่กับการสืบสวน สอบสวนคดีต่าง ๆ โดยจุดมุ่งหมาย คือ ความยุติธรรม และการใช้กฎหมายในเชิงคุณธรรมด้วย

3. วิชานิติวิทยาศาสตร์ เป็นวิชาเลือกเสรี ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนที่ไม่เรียนคณะวิทยาศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ทักษะการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีความต่าง ๆ ซึ่งนิยามของคำว่า “นิติวิทยาศาสต์” คือ การนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในงานสืบสวนข้อเท็จจริงในคดีความ เช่น การตรวจพิสูจน์ DNA อย่างการตรวจหาลายนิ้วมือ หรือคราบเลือด เป็นต้น เพื่อนำมาใช้ในการรวบรวมพยานหลักฐานที่ถูกต้องสำหรับการติดตามหาตัวคนร้าย นอกจากนี้วิชานิติวิทยาศาสตร์ยังอนู่ในคณะ และสาขาของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ นอกเหนือจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย เช่น คณะนิติวิทยาศาสตร์ สำหรับป.โท แต่การศึกษาต่อจำเป็นต้องจบในระดับปริญญาสายวิทยาศาสตร์ทุกแขนงเท่านั้น
มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน ได้แก่

– มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ ปริญญาโทสาขานิติวิทยาศาสตร์

– หลักสูตรนิติวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ นักสืบ ราคา ถูก

– หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ของภาควิขานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น

4. คณะจิตวิทยา ( FACULTY OF PSYCHOLOGY ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคณะที่เกี่ยวข้องกับ การทำความเข้าใจ การศึกษาเรียนรู้จิตใจ หรือความคิด และพฤติกรรมของมนุษย์ ควบคู่กับการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น กระบวนการการรับข้อมูลของมนุษย์ อารมณ์ บุคลิกภาพ พฤติกรรม และรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่าง ๆ

 

ทักษะที่ใช้ในการเป็นนักสืบ

1. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การใช้เหตุผลหรือตรรกะในการระบุจุดแข็ง และจุดอ่อนของทางเลือกต่าง ๆ ที่มี เพื่อหาข้อสรุปของแนวคิดในการแก้ไขปัญหา
2. การเขียน การเขียนประเด็น สำคัญผ่านการเลือกใช้คำ ระดับภาษา และวิธีการเล่าเรื่องให้เข้ากับผู้อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การอ่านจับใจความ การทำความเข้าใจ เกี่ยวกับใจความสำคัญของประโยค และย่อหน้าในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
4. การเข้าใจผู้อื่น การรับรู้ได้ถึงพฤติกรรมของผู้อื่น และเข้าใจได้ว่าพวกเขาแสดงออกมาเช่นนั้นเพราะอะไร
5. การพูด การพูดคุยกับผู้อื่น เพื่อสื่อสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
6. การกำกับดูแลงาน การกำกับ ติดตามงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของตัวเอง ผู้อื่น หรือองค์กร เพื่อปรับปรุงแก้ไขได้อย่างถูกต้อง
เป็นนักสืบควรมีความรู้อะไรเพิ่มเติม
1. ภาษาไทย ความรู้เกี่ยวกับหลักภาษาไทย รวมถึงความหมาย การสะกดคำ หลักเกณฑ์การเขียน และไวยากรณ์ของภาษา
2. คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เกี่ยวกับแผงวงจรไฟฟ้า หน่วยประมวลผล ชิป (Chip) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรม
3. การบริหารงานเอกสารและธุรการ ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานเอกสารและระบบธุรการ (เช่น การพิสูจน์อักษร การจัดเก็บเอกสาร การจดบันทึกประชุม)
4. กฎหมาย และการปกครอง ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบของรัฐบาล คำสั่งของฝ่ายบริหาร ระเบียบของหน่วยงานราชการ และกระบวนการทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
5. จิตวิทยา ความรู้เกี่ยวกับการแสดงออกของมนุษย์ และความแตกต่างของบุคคล
6. การบริหาร และการจัดการ ความรู้เกี่ยวกับการรวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดระบบขั้นตอนการผลิตสินค้าและบริการ การจัดการบุคลากรและทรัพยากรขององค์กร

ข้อที่ควรปฏิบัติของอาชีพนี้

1. บันทึกเรื่องราว และพยายามเก็บหลักฐาน

2. ไม่บิดเบือนความจริง

3. เอาตัวรอดได้ แม้ในสถานการณ์คับขัน

4. ซื่อสัตย์ต่อการทำงาน เมื่อจบงานก็ควรจบการเก็บข้อมูลทุกอย่าง หรือ ไม่นำข้อมูลของผู้จ้างวานไปเผยแพร่

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post หนุ่มมิค ย้อนวันวานกับเบนซ์ ด้วยภาพหวานครบรอบแต่งงาน 8 ปีและข้อความสุดซึ้ง
สาววิว วรรณรท Next post สาววิว วรรณรท เผยความรู้สึก เมื่อโดนถามเกี่ยวกับคนอีสาน