หน้าที่ของสถาปนิก หลายคนที่คิดจะสร้างบ้าน ก็พอจะรู้บ้างว่าจะต้องเขียนแบบบ้าน

หน้าที่ของสถาปนิก
หน้าที่ของสถาปนิก

หน้าที่ของสถาปนิก

หลายคนที่คิดจะสร้างบ้าน ก็พอจะรู้บ้างว่าจะต้องเขียนแบบบ้านเพื่อยื่นขออนุญาตกับเขตหรืออบต. จึงจะสร้างบ้านได้ ความสำคัญของแบบไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงเท่านั้น การเขียนแบบและการออกแบบเป็นเรื่องเดียวกัน ต้องอาศัยบุคคล 2 คน คือ สถาปนิก กับ วิศวกรโครงสร้าง เป็นผู้ออกแบบ สำหรับอาคารขนาดใหญ่ มี วิศวกรไฟฟ้า, วิศวกรเครื่องกล, มัฑนากร, ภูมิสถาปนิก ร่วมออกแบบอยู่ด้วย โดยมีสถาปนิกเป็นหัวหน้าผู้ออกแบบ  แบ่งงานกันทำตามวิชาชีพ มีหลายคนไม่รู้จักสถาปนิก เอ่ยถึงวิศวกรร้อง อ๋อ! และให้ความสำคัญกับวิศวกรมากกว่าสถาปนิกในทุกเรื่อง ความจริงหน้าที่ของวิศวกรโยธามีหน้าที่ออกแบบโครงสร้างของอาคารให้มีความมั่นคงแข็งแรง และเป็นที่ปรึกษาในช่วงของงานก่อสร้าง ซึ่งถือเป็นช่วงสำคัญช่วงหนึ่งของงานทั้งหมด ส่วนความสำคัญของสถาปนิกนั้นคนส่วนใหญ่ที่รู้จักสถาปนิกมักมองว่าเกี่ยวกับเรื่องสวยๆงามๆ อันที่จริงความสวยงามทางสถาปัตยกรรมนั้นเป็นเพียงเปลือกนอกของความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถาปนิกเท่านั้น ส่วนการจะอธิบายให้บุคคลที่ไม่ใช้สถาปนิกเข้าใจถึงเนื้อแท้ของความสำคัญนั้นค่อยข้างยาก วิศวกรบางคนก็เข้าใจเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปมองความสำคัญของสถาปนิกไม่ออกเหมือนกัน

ขอบเขตของงานพอสรุปเป็นหลักใหญ่ๆดังนี้
1. การจัดการวางเค้าโครงการ และออกแบบร่างขั้นต้น
1.1.   แบบร่างผังบริเวณ
1.2.   แบบร่างตัวอาคาร
2. การออกแบบร่างขั้นสุดท้าย
2.1.   ผังบริเวณ
2.2.   แบบร่างตัวอาคารแสดงผัง รูปด้าน รูปตัด ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว
2.3.   รายละเอียดวัสดุและอุปกรณ์ที่จะใช้ในโครงการโดยสังเขป
2.4.   ประมาณราคาก่อสร้างตามขั้นตอนนี้
3. การทำรายละเอียดก่อสร้าง
3.1.   แบบแสดงผัง ถนนและระบบสาธารณูปโภคภายนอกอาคาร
3.2.   แบบผังทุกชั้น
3.3.   แบบแสดงรูปด้าน 4 ด้าน
3.4.   แบบแสดงรูปตัด 2 รูป
3.5.   รายละเอียดประกอบแบบ
3.6.   แบบวิศวกรรมโครงสร้าง
3.7.   แบบวิศวกรรมระบบไฟฟ้า, ระบบสุขาภิบาล, ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (การออกแบบที่ดีจะต้องออกแบบระบบระบายอากาศด้วย)
3.8.   ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
4. การประกวดราคา
4.1.   จัดทำงบประมาณราคากลาง
4.2.   จัดเตรียมเอกสารประกอบการประกวดราคา
4.3.   พิจารณาตรวจสอบใบเสนอราคาของผู้รับจ้างก่อสร้าง
4.4.   ให้คำแนะนำในการคัดเลือกผู้รับจ้างก่อสร้าง
4.5.   จัดเตรียมเอกสารสัญญา
5. การก่อสร้าง
5.1.   ตรวจสอบการก่อสร้างของผู้รับจ้างก่อสร้างเป็นครั้งคราว
5.2.   ให้คำแนะนำแก่ผู้รับจ้างก่อสร้าง
5.3.   ให้รายละเอียดเพิ่มเติมตามความจำเป็น
5.4.   ตรวจและอนุมัติแบบใช้งาน (Shop drawing) และวัสดุอุปกรณ์ตัวอย่างที่ผู้รับจ้างก่อสร้างนำเสนอ
6. การส่งมอบเอกสาร สถาปนิกจะส่งมอบแบบพิมพ์เขียว และ เอกสารประกอบแบบ จำนวน 10 ชุด
6.1.   สำหรับยื่นขออนุญาต 5 ชุด
6.2.   สำหรับเจ้าของอาคาร 1 ชุด
6.3.   สำหรับให้ผู้รับเหมาใช้คิดราคา และ อื่นๆ 4 ชุด

อ้างอิงจากเอกสารรวบรวมสัญญาเกี่ยวกับงานก่อสร้าง : สมาคมสถาปนิกสยาม

ขอบเขตข้างต้นอิงตามสัญญาว่าจ้างออกแบบที่นิยมใช้กัน เพื่อง่ายต่อการเริ่มต้นและสิ้นสุดการทำงานร่วมกันระหว่างสถาปนิกกับเจ้าของอาคาร หากมีใครมาอธิบายมากมายไปกว่านี้ก็ไม่ผิดอะไร เพราะส่วนใหญ่เป็นรายละเอียดของ 5 ข้อดังกล่าว สถาปนิก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post 6 Underground โทนี่ สตาร์ก ที่ฮาแบบเดดพูล แต่บู๊แบบไมเคิล เบย์
Next post กัปตันอเมริกา: อเวนเจอร์ที่ 1