คณะที่เรียนนักสืบคณะไหนบ้าง

คณะที่เรียนนักสืบคณะไหนบ้าง อยากเป็นนักสืบมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

คณะที่เรียนนักสืบคณะไหนบ้าง
คณะที่เรียนนักสืบคณะไหนบ้าง

คณะที่เรียนนักสืบคณะไหนบ้าง อยากเป็นนักสืบมีคุณสมบัติอะไรบ้าง หน้าที่ของนักสืบ มีอะไรบ้าง ? นักสืบ หญิง กับ ชาย แตกต่างกันอย่างไร ?

คณะที่เรียนนักสืบ

FACULTY OF PSYCHOLOGY
คณะจิตวิทยา เป็นคณะที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใจ เรียนรู้ศึกษาจิตใจ ความคิด และพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งเป็นการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น กระบวนการการรับข้อมูลของมนุษย์ อารมณ์ บุคลิกภาพ พฤติกรรม และรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่างๆ คนที่เรียนคณะนี้แล้วนั้นจะสามารถมองคนออกได้ มีความจำเป็นต่ออาชีพที่ต้องใช้คำพูดเพื่อโน้มน้าวใจผู้อื่น เข้าใจความคิด และจิตใจของผู้อื่น

SCIENCE AND TECHNOLOGY
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชื่อคณะก็บอกแล้วว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ และมีเทคโนโลยีประกอบด้วย แน่นอนว่าคณะนี้จะต้องมีการใช้วิทยาศาสตร์มามีส่วนร่วมกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติ โดยใช้วิธีการศึกษาค้นคว้า สังเกตการจากสิ่งต่างๆ รอบๆ ตัว เช่น สิ่งนี้ หรือปัญหานี้เกิดมาได้อย่างไร ฉะนั้นคณะนี้จึงเป็นคณะที่ทำให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ถึงการสังเกต การตั้งสมมติฐาน

FACULTY OF LAW
คณะนิติศาสตร์ มีส่วนช่วยในเรื่องของกฎ ข้อห้าม ข้อบังคับต่างๆ ที่ควรรู้ ควบคู่กับการสืบสวนคดีต่างๆ ที่ต้องมีกฎเกณฑ์ไว้บ่งชี้ความผิด เพื่อการเอาผิดทางกฎหมาย ซึ่งการศึกษาทางกระบวนการนิติศาสตร์จะเน้นที่กระบวนการของกฎหมายว่า ผู้ที่เราตามหานั้น มีความผิด หรือมีความบริสุทธิ์ เพื่อต่อยอดการสืบสวนไปสู่จุดมุ่งหมาย คือ ความยุติธรรม จึงไม่ได้เน้นเฉพาะแค่ตัวบทกฎหมายเท่านั้น แต่ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์กฎหมายในเชิงคุณธรรมด้วย

FORENSIC SCIENCE
คณะนิติวิทยาศาสตร์ (ระดับปริญญาโท) คณะนี้ คือ คณะที่ส่งเสริมในเรื่องของการค้นคว้าวิจัย และพัฒนา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรด้านการพิสูจน์หลักฐาน กระบวนการยุติธรรม การสืบสวนสอบสวนต่างๆ เนื่องจากต้องใช้ความเชี่ยวชาญทำให้คนที่สนใจจะเรียนต่อสายนี้จำเป็นต้องจบในระดับปริญญาสายวิทยาศาสตร์ทุกแขนงเท่านั้น จึงจะเข้าเรียนต่อได้

CRIMINOLOGY
สาขาอาชญาวิทยา (ระดับปริญญาโท) เป็นสาขาที่รวมศาสตร์ทั้ง พฤติกรรมศาสตร์ จิตวิทยา มานุษยวิทยาสังคม และกฎหมายเข้าไว้ด้วยกัน เป็นสาขาหนึ่งที่มักอยู่ในคณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ โดยทั่วไปสาขานี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ อาชญากรรมในทุกๆ ด้าน เพราะสอนให้เข้าใจถึงรูปแบบ สาเหตุ การเกิดอาชญากรรม และผลกระทบที่ตามมา เรียกง่ายๆ ก็คือสาขาที่เรียนรู้เพื่อให้เข้าใจถึงจิตใจของอาชญากรนั่นเอง

 

คุณสมบัติของนักสืบ

มีคนไม่น้อยที่สนใจอยากเป็นนักสืบโดยวัดจากคนที่ติดต่อเข้ามาทางอีเมล์หรือโทรมาขอสมัครงานโดยตรงกับทางเราอาชีพนี้ชีวิตจริงมันอาจจะไม่สนุกเหมือนที่เคยอ่านในนิยายแนวสืบสวนหรือหนังแนวสืบสวนสอบสวนที่รับชมจากจอภาพยนตร์ งานบางงานเป็นงานที่ค่อนข้างเสี่ยงต่อความปลอดภัยของตัวนักสืบเองและต้องใช้ความอดทนอย่างมาก ในการรวบรวมข้อมูลส่งมอบให้กับลูกค้า เพราะฉะนั้นคนที่สนใจอยากทำงานด้านนี้จริงๆ อยากจะให้ลองอ่านบทความนี้แล้วลองถามตัวเองว่า “มีความพร้อมมากแค่ไหนกับอาชีพนี้”คำพูดที่พบเจอบ่อยๆก็คือ “สนใจอยากลองทำดู” เริ่มจากสนใจอยากลองทำก็ไม่ผิดแต่สิ่งที่สำคัญก็คือ มีความตั้งใจจริงๆสนใจที่จะเรียนรู้กับงานและพัฒนาตัวเองให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ , การเป็นคนตรงต่อเวลา

อันนี้สำคัญมากเพราะการลงพื้นที่เฝ้าหน้างานเราจะต้องไปถึงก่อนเวลาที่เป้าหมายจะเข้าหรือออกในสถานที่ๆเราไปเฝ้าหรือติดตาม ถ้าเรามาช้าแค่เสี้ยวนาที เราอาจจะเสียโอกาสการทำงานในวันนั้นทั้งวันเลยก็ได้

งานของนักสืบไม่มีเวลาการทำงานที่ตายตัวแน่นอนเพราะมันขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้ชีวิตของบุคคลที่เรากำลังติดตามเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการทำงานอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ คุณสมบัติรองลงมาสำหรับคนที่อยากทำงานเป็นนักสืบก็คือ เป็นคนช่างสังเกตช่างจดจำ , แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี , พัฒนาตัวเองให้ทันต่อเทคโนโลยีอยู่เสมอ , ใจเย็นและอดทนต่อสภาวะแวดล้อมของสถานที่ระหว่างปฏิบัติงาน ที่กล่าวมาก็คือคุณลักษณะของคนที่เหมาะกับอาชีพนักสืบ แค่ความสนใจอยากทำอย่างเดียวมันไม่พอ ความตั้งใจที่จะอยากเรียนรู้กับงานเป็นสิ่งที่สำคัญ ส่วนที่เหลือ เราสามารถฝึกฝนตัวเองให้มีทักษะที่เหมาะสมกับงานทางด้านนี้ได้ไม่ยากเลย

 

การทำงานของนักสืบ

งานของนักสืบ ถ้าจะขอแบ่งประเภทของงานให้ทางลุกค้าเข้าใจง่ายๆ ก็แบ่งได้ 2 ประเภท คืองานสืบด้านข้อมูล และงานภาคสนาม งานสืบข้อมูลก็คือ งานสืบค้นหาข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ต้องการให้สืบ เช่น ข้อมูลประวัติส่วนตัว , ครอบครัว , ทรัพย์สิน , สถานะทางการเงิน หรือข้อมูลทางเชิงลึกนอกเหนือจากที่กล่าวมา ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับทางลูกค้าว่า ต้องการอยากทราบอะไรบ้าง ส่วนงานภาคสนาม ก็คือ งานที่ต้องลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเป็นหลักฐานเพื่อส่งมอบให้กับทางลูกค้า เช่นภาพถ่าย หรือ คลิปวีดีโอ ของบุคคลที่ต้องการให้สืบ งานภาคสนามถ้าจะเรียกอีกอย่างว่า

งานสืบพฤติกรรมก็คงให้ความหมายไม่แตกต่างกันมากนัก เพราะว่า งานภาคสนามก็คือ งานที่ต้องเฝ้าติดตามดูเป้าหมายตลอดเวลาว่า ในแต่ละวันเค้าไปทำอะไร , ไปที่ไหน ,ติดต่อกับใคร ฯลฯ ตรงนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับงานว่าทางลุกค้าต้องการให้ติดตามเป้าหมายเพื่ออยากทราบอะไร ถ้าจัดอันดับจากประสบการณ์ที่ทางลูกค้าติดต่อเข้ามาเพื่อต้องการให้ทำงานให้ อันดับแรกก็เรื่องชู้สาว ของสามีภรรยาหรือคนในครอบครัว รองลงมาก็เป็นเรื่อง สืบงานด้านธุรกิจ เช่น หาแหล่งผลิตที่มาของสินค้าว่าผลิตหรือรับสินค้ามาจากที่ไหนหรือถูกส่งไปที่ไหน หรือเป็นงานสืบหาหลักฐานการทุจริตของผู้ร่วมลงทุนทางธุรกิจที่ลงทุนร่วมกันรวมทั้งการสืบหาหลักฐานของคนในองค์กรที่เข้าข่ายการกระทำความผิดเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์หรือลักทรัพย์ นอกเหนือจากนี้ก็เป็นงานสืบ ทั่วไป สืบหาคนหาย , รถหาย , สืบพฤติกรรมบุตรหลานหรือคนใกล้ชิด ฯลฯ งานสืบด้านข้อมูลและงานสืบพฤติกรรม ในบางครั้งก็ต้องทำงานควบคู่กัน ขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลเบื้องต้นของเป้าหมายที่ทางลูกค้าแจ้งให้เราทราบมีมากน้อยเพียงใด เพราะว่ายิ่งมีข้อมูลของตัวเป้าหมายมากเท่าไหร่การทำงานก็จะง่ายขึ้นโอกาสหรือความสำเร็จของงานก็จะมีมากขึ้นเช่นกัน เพราะในการทำงานของนักสืบก่อนที่จะลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานเราจำเป็นจะต้องมีข้อมูลของบุคคลที่ต้องการให้สืบให้มากที่สุดเท่าที่จะหาได้ก็เพื่อที่จะได้สะดวกในการทำงานอย่างน้อยก็เพื่อให้ทางลูกค้าได้มั่นใจว่า ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้กับทางเรานั้น ผลที่ได้รับมันคุ้มค่ากับเงินที่ทางท่านมอบความไว้วางใจให้ทางเราปฏิบัติงานให้กับท่าน

 

หน้าที่ของนักสืบ มีอะไรบ้าง ?

    หน้าที่ของ นักสืบ คือ ตัวแทนของผู้ว่าง จ้างสืบ โดย นักสืบ มีหน้าที่ดังนี้

  • งานสืบหาข้อมูล
  • การสืบติดตาม
  • สืบและตรวจสอบ

    ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงสิ่งที่ท่านสงสัยหรือสิ่งที่ท่านคิดนั้นคือเรื่องจริงหรือแค่ไม่แน่ใจเพราะการที่ท่านออกตัว
    บางครั้งอาจทำให้ท่านไม่ได้รับความไว้วางใจ และ ถูกมองในแง่ไม่ดี

 

สืบข้อมูลส่วนบุคคล

บ่อยครั้งที่ทางลูกค้าติดต่อมาทางบริษัทนักสืบ เพื่อที่ต้องการว่าจ้างให้สืบข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่น ทางนักสืบนั้นจะต้องพิจารณาและใช้ความรอบคอบ ก่อนที่จะรับงานและส่งมอบงานให้กับทางลูกค้าหรือผู้จ้างวาน เพราะว่ามีลุกค้าจำนวนไม่น้อย ที่นำข้อมูลที่เราส่งมอบให้ไปใช้ในทางที่ผิด ซึ่งอาจจะส่งผลเสียโดยตรงต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยทั้งในชีวิตส่วนตัวและครอบครัวของบุคคลที่ทางเราสืบค้นข้อมูลมาให้ ทางนักสืบจะขอพิจารณารับงานเป็นรายๆไป โดยจะดูที่เจตนาของทางลูกค้าเป็นหลักว่าต้องการอยากทราบข้อมูลเพื่อเอาไปทำอะไรหรือเพื่อจุดประสงค์อะไร ทางนักสืบจะไม่ขอรับงานที่ขัดต่อศิลธรรมและงานที่เข้าข่ายที่ก่อให้เกิดความเสียหายของบุคคลที่ต้องการให้สืบในทุกกรณี ยกเว้นแต่ งานที่ก่อให้เกิดประโยชน์เป็นผลดีของทั้งสองฝ่าย ทั้งผู้จ้างวานและบุคคลที่ต้องการให้สืบ และงานที่เป็นผลดีที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้จ้างวานเอง แต่ต้องไม่ส่งผลในทางลบต่อบุคคลที่ให้สืบ private investigator bangkok

 

 

นักสืบ หญิง กับ ชาย แตกต่างกันอย่างไร ?

– อันดับแรกผู้หญิงกับผู้ชายรูปร่างแตกต่างกันอยู่แล้ว
– อันดับสองคือการคล่องตัว ผู้หญิงอาจจะไม่คล่องตัว
– แต่ว่าผู้หญิงอาจจะได้เปรียบในการทำงานในด้านสืบสวน
– ไม่ค่อยจะมีใครคิดว่าจะมีนักสืบหญิง
– งานสืบสวนจะมีการเสี่ยง คือ เสี่ยงลูกปืน เสี่ยงอาจจะถูกทำร้ายร่างกายต่าง ๆ การเข้าถึงตัวเป้าหมายที่เราจะสืบและไม่มีใคร
สงสัยอะไรต่างๆ การติดต่อ การลวง การขอข้อมูลหรือการวางสายต่างๆ ถ้าเราไปขอความร่วมมือ ถ้านักสืบผู้หญิงถามจะได้
ข้อมูลมากกว่านักสีบผู้ชาย ผู้ชายบางครั้งเราจะไม่รู้จักกับใครเลย เช่น คนแปลกหน้า คนแปลกหน้าบางครั้งจะไม่วางใจใครอยู่
แล้วเวลาถามจะไม่ได้ข้อมูล ผู้หญิงจะเก็บได้ดีกว่าชาย
– แต่ในทางปฏิบัติจริงๆ แล้ว การจะหานักสืบหญิงมาทำงานจะเป็นเรื่องยาก
– เป็นงานที่เสี่ยงทางบ้านไม่ให้มำบ้าง กลับบ้านดึกๆ ดื่นๆ ขับรถก็ต้องขับเร็ว สวีดสวาดและต้องถือกล้องถ่ายรูปด้วย
– บางครั้งเข้าไปในโรงแรมม่านรูดในสถานที่ที่ไม่ควรเข้า เช่น เข้าไปโรงแรมหรือสถานที่ที่ไม่เหมาะสม บางครั้งที่อาบ อบ นวด บางครั้งก็ต้องปลอมตัวมันมีโอกาสเสี่ยง เพราะฉะนั้นจึงทำให้หานักสืบผู้หญิงได้ยาก

 

นักสืบ ต้องรู้จักการจดจำสิ่งของต่างๆ

บทความนี้ จะขอกล่า่วถึง เรื่องของการจดจำสิ่งของต่างๆ ของ นักสืบ ที่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติต่างๆ เหล่านี้

ซึ่ง ในการสังเกตวัตถุสิ่งของหรือก็เช่นเดียวกันแล้ว คนทั่วไปจะสังเกตแต่เฉพาะลักษณะรูปทรงสีสัน หรืออาจรู้ถึงวิธีการ
ใช้งานได้บ้าง แต่ในสายตานักสืบแล้ว เพียงเห็นลักษณะหีบห่อก็ต้องพยายามบอกให้ได้ว่าสิ่งของข้างในควรมีรูปร่างหน้าตา
อย่างไร โดยปกติแล้ววัตถุสิ่งของที่มีราคาที่มีราคาค่างวดจะมีหมายเลขประจำเครื่องเสมอ ถ้าเป็นนักสืบ เวลาพบสิ่งของ
ต้องจดหมายเลขเอาไว้เป็นข้อมูล เครื่องใช้ในบ้านของนักสืบ (สมัครเล่น) เองก็เถอะ ควรจะจดหมายเก็บเอาไว้ เผื่อมีมือดีมา
หยิบไปใช้ได้แจ้งรูปพรรณสัณฐานและหมายเลขเครื่องต่อเจ้าพนักงานได้เวลาไปชี้ของกลางที่สถานีตำรวจในกรณีมีอุบัติเหตุ
ในท้องถนน รถยนต์ชนคนแล้วหนีสิ่งแรกที่สายตานักสืบจะต้องสังเกตและจำจำไว้ให้ได้ก่อนคือ หมายเลขทะเบียนรถ แล้วจึง
ค่อยจำยี่ห้อ ชนิดหรือประเภท แล้วตามด้วยสีเป็นลำดับเพราะรถพวกนี้เมื่อก่ออุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นก็มักจะนำไปปรับแต่งเปลี่ยน
รูปไปโดยสิ้นเชิง

 

คุณสมบัติของ นักสืบ และ ลักษณะของ นักสืบ ควรเป็นอย่างไร?

– ต้องเข้าใจเนื้องานที่จะสืบ
– งานสืบสวนเหมาะสำหรับคนที่ไหวพริบทางปัญญาสูง ๆ
– ที่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว
– เหตุเกิดเฉพาะหน้าสามารถแก้ได้เลย
– มีความอดทน
– ทำงานไม่เป็นเวลา เตรียมพร้อมตลอด
– สุขภาพดี แข็งแรง
– มีความละเอียดอ่อน
– เป็นคนช่างสังเกตุ
– การรักษาความลับของลูกค้า
– นักสืบจะมีข้อเท็จมาก เรื่องสำคัญส่วนตัวของลูกค้าต้องรักษาให้ได้
– ไม่แพร่งพรายหรือเล่าให้ญาติพี่น้องรับทราบ
– นักสืบต้องมีความคล่องตัวสูง
– ติมดามสืบพฤติกรรมต้องไม่ให้รู้ว่าเรากำลังสืบอยู่ต้องมีประการณ์
– วิธีการติมตามต้องรู้วิธี นักสืบต้องมีความรู้ทั่วไปต้องรู้เป็นอย่างดี
– เป็นงานที่เกี่ยวกับการปลอมตัวต้องปลอมให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม
– รู้เกี่ยวกับรายละเอียดบุคคล
– รับงานสืบต้องสอบให้ละเอียดทำงานต้องทำให้ตรงกับผู้ว่าจ้าง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

พรรณไม้ Previous post พรรณไม้ ของแต่ละราศี ราศีไหนเหมาะกับต้นอะไรบ้าง
มาทำความรู้จัก seo Organic Traffic Next post มาทำความรู้จัก seo Organic Traffic คืออะไร SEO vs SEM